Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“

Email: npetrova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 15.05.2019 г.

Дата на приключване: 28.05.2019 г.

Проект на Наредба


docx файл, 18,9 KB, качен на 15.05.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 120,8 KB, качен на 15.05.2019 docx document