Върни се горе

Отчети за изпълнение

Обяснителна записка на МЗХГ към 31.12.2018 г.
PDF файл, 3,5 MB, качен на 12.09.2019

pdf document

Баланс / в хил.лв. / на МЗХГ към 31.12.2018 г.
PDF файл, 721,3 KB, качен на 12.09.2019

pdf document