30.09.2023


Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Бяла Слатина. 3.94 MB
Заповед № 189/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Враняк ЕКАТТЕ 12214, общ. Бяла Слатина. 3.40 MB
Заповед № 140/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Соколаре ЕКАТТЕ 67845, общ. Бяла Слатина. 2.69 MB
Заповед №216/03.10.2016г. за одобряване на масиви за ползване в землище с. Попица ЕКАТТЕ 57594, общ. Бяла Слатина 3.24 MB
Заповед №215/03.10.2016г. за одобряване на масиви за ползване в землище с. Галиче ЕКАТТЕ 14406, общ. Бяла Слатина 5.46 MB
Заповед № 185/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр. Бяла Слатина ЕКАТТЕ 07702, общ. Бяла Слатина. 13.10 MB
Заповед № 191/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Търнава ЕКАТТЕ 73643, общ. Бяла Слатина. 10.87 MB
Заповед № 190/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Търнак ЕКАТТЕ 73660, общ. Бяла Слатина. 3.65 MB
Заповед № 187/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Алтимир ЕКАТТЕ 00401, общ. Бяла Слатина. 5.40 MB
Заповед № 134/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Буковец ЕКАТТЕ 06968, общ. Бяла Слатина. 2.07 MB
Заповед № 135/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бърдарски геран ЕКАТТЕ 07418, общ. Бяла Слатина. 4.02 MB
Заповед № 136/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бъркачево ЕКАТТЕ 07538, общ. Бяла Слатина. 2.26 MB
Заповед № 137/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Габаре ЕКАТТЕ 14012, общ. Бяла Слатина. 3.52 MB
Заповед № 138/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Драшан ЕКАТТЕ 23618, общ. Бяла Слатина. 1.29 MB
Заповед № 139/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Комарево ЕКАТТЕ 38128, общ. Бяла Слатина. 1.90 MB
Заповед № 150/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Тлачене ЕКАТТЕ 72521, общ. Бяла Слатина. 1.94 MB
График за среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Бяла Слатина. 1.60 MB
Предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за имотите в землищата на община Бяла Слатина 2.53 MB
ЗАПОВЕД № 85/02.08.2016 год. за определяне на комисия по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землищата на община Бяла Слатина 354.68 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ