Върни се горе

846 000  кубика е пострадала дървесина след силния снеговалеж през месец март на територията на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян. Това заяви  инж. Ботьо Арабаджиев, директор на предприятието, по време на инвентаризация в село Бял извор, Държавното горско стопанство - гр. Ардино.

 

„Най-силно засегнатите от природното бедствие са територии в Област Кърджали - 13 380 хектара, а в Област Смолян са близо 6 000 хектара“, каза Арабаджиев. Той допълни още, че приоритетно се работи в пострадалите стопанства, като е намалено ползването в останалите стопанства за годината в размер от 10% от ползването на предприятието. „60% от лесосечния фонд на територията на предприятието бяха засегнати от снега, като почистването на горските територии от бедствието ще продължи  до края на месец август 2016 г.“, посочи Ботьо Арабаджиев.

 

Пострадалата дървесина трябва да бъде изведена от горските територии, като до момента са усвоени 35 000 кубика дървесина, пострадала от снеголома. По време на усвояването на дървесината в засегнатите райони ще бъдат предприети засилени проверки и ще бъдат назначени още хора за опазването й. Всички редовни сечи в стопанствата в Област Кърджали и три от стопанствата в Област Смолян – ДГС „Златоград“, ДГС „Славейно“ и ДГС „Смилян“ са спрени.


Инж. Арабаджиев заяви, още че по план тази годната на територията на предприятието, трябва да бъдат залесени 2468 дка. До момента са залесени 2000 дка, предстоят залесителни мероприятия да бъдат извършени във високопланинската част, където все още има сняг, най-вероятно залесяването в тези райони ще приключи до 15 май, стана ясно още днес.

Сподели в: