Върни се горе

    Транспортните разходи при изтегляне на плодове и  зеленчуци от пазара за благотворителност ще се възстановяват с направените от министъра на земеделието и храните Десислава Танева промени в Наредба № 6 от 2014 година. Наредбата определя  условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на сектора заради руското ембарго.

 

    Наредбата предвижда получателите на изтеглените от пазара зеленчуци и плодове, както и производителите, които са извършили  превоза от мястото на изтегляне до мястото на доставка, да могат да подават заявки за плащане на направените транспортни разходи. Заявките се подават в срок до 5 работни дни след извършване на превоза в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие”, в чиято териториална компетентност попада адресът на регистрация на заявителя. Към заявката се прилагат документи, доказващи превоза на продуктите – товарителница или пътен лист и разходооправдателни документи, удостоверяващи извършено плащане на превоза, както и документи, доказващи достигането на продуктите до крайното им предназначение. Разплащателната агенция ще възстановява действително направените транспортни разходи без ДДС, в съответствие с разстоянието на извършената доставка и с максималните транспортни разходи, посочени в регламента на ЕС.

 

    Друга съществена промяна на наредбата е възможността зеленчуците и плодовете да бъдат изтегляни от пазара, не само за безплатно предоставяне, но и за храна на животни. Както при предходната извънредна мярка, всяко изтегляне от пазара на зеленчуци и/или плодове се извършва в присъствието на служител на Техническия инспекторат на Разплащателната агенция, който проверява количеството и състоянието на изтегляните продукти, както и площите, от които са произведени. Във всички случаи за изтегляните от пазара продукти, трябва да има издаден сертификат за съответствие с обявеното качество. Използването на изтеглените от пазара зеленчуци и плодове за храна на животните, както и по предходната извънредна мярка, се удостоверява с констативен протокол от инспектор от Българската агенция по безопасност на храните.

Сподели в: