Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Електронен адрес: VYRuseva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 09.12.2020 г.

Дата на приключване: 08.01.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 48,3 KB, качен на 09.12.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 130,8 KB, качен на 09.12.2020 docx document