Върни се горе

Отговорна структура – Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ 
Email: sbogdanova@mzh.government.bg
Дата на откриване: 04.07.2018 г. 
Дата на приключване: 05.08.2018 г.