Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Животновъдство“, МЗм

Email: yilieva@mzh.government.bg   

Дата на откриване: 26.03.2021 г.

Дата на приключване: 26.04.2021 г.

Проект на Правилник


docx файл, 31,0 KB, качен на 26.03.2021 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 69,5 KB, качен на 26.03.2021 docx document