Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗм

Електронен адрес: MLazarova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 26.09.2019 г.

Дата на приключване: 28.10.2019 г.