Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики  по агрохранителната верига“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: NMancheva@mzh.government.bg.

Дата на откриване: 15.03.2022 г.

Дата на приключване: 14.04.2022 г.

Проект на Наредба


docx файл, 44,9 KB, качен на 15.03.2022 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 117,6 KB, качен на 15.03.2022 docx document