Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието

Електронни адреси: SKralev@mzh.government.bg и NPetrova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 27.01.2023 г.

Дата на приключване: 27.02.2023 г.

Проект на Наредба


docx файл, 159,6 KB, качен на 27.01.2023 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 81,9 KB, качен на 27.01.2023 docx document