Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Развитие на селските райони“

 Министерство на земеделието

Електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

Дата на откриване: 31.03.2023 г.

Дата на приключване: 18.04.2023 г.

Проект на Наредба


docx файл, 24,3 KB, качен на 31.03.2023 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 72,1 KB, качен на 31.03.2023 docx document