Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Политики по агрохранителната верига“, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: AKovacheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 18.08.2023 г.

Дата на приключване: 18.09.2023 г.

Проект на Наредба


docx файл, 32,6 KB, качен на 18.08.2023 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 86,3 KB, качен на 18.08.2023 docx document