Върни се горе

Отговорна структура – Дирекция „Директни плащания“, МЗХГ

Email: MStefanova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 16.01.2020 г.

Дата на приключване: 17.02.2020 г.

Проект на Наредба
docx файл, 44,3 KB, качен на 16.01.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 147,0 KB, качен на 16.01.2020

docx document