Върни се горе

Отговорна структура – Дирекция „Директни плащания“, МЗм

Email: MStefanova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 16.01.2020 г.

Дата на приключване: 17.02.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 44,3 KB, качен на 16.01.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 147,0 KB, качен на 16.01.2020 docx document