Върни се горе

 

 

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Email: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 12.06.2020 г.

         Дата на приключване: 26.06.2020 г.

Проект на Наредба
docx файл, 150,3 KB, качен на 12.06.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 82,8 KB, качен на 12.06.2020

docx document