Върни се горе

 

 

Отговорна структура – дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“  

Email: KTuteva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 01.06.2020 г.

Дата на приключване: 15.06.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 53,4 KB, качен на 01.06.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 68,4 KB, качен на 01.06.2020 docx document