Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Директни плащания“, МЗм

Електронен адрес: MStefanova@mzh.government.bg  

Дата на откриване: 30.06.2020 г.

Дата на приключване: 30.07.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 19,7 KB, качен на 30.06.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 73,8 KB, качен на 30.06.2020 docx document