Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Електронен адрес: IDimitrova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 30.10.2020 г.

Дата на приключване: 30.11.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 40,7 KB, качен на 30.10.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 78,8 KB, качен на 30.10.2020 docx document