Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Email: NMancheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 10.07.2020 г.

Дата на приключване: 10.08.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 40,9 KB, качен на 10.07.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 138,1 KB, качен на 10.07.2020 docx document