Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм

Email: PAngelova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 25.02.2021 г.

Дата на приключване: 29.03.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 25,6 KB, качен на 25.02.2021 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 138,4 KB, качен на 25.02.2021 docx document