Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“;      

Email: mhadzhiyska@mzh.government.bg;

Дата на откриване: 20.08.2018 г.

 

Дата на приключване: 19.09.2018 г.

Проект на Наредба


docx файл, 36,0 KB, качен на 20.08.2018 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 144,1 KB, качен на 20.08.2018 docx document