Върни се горе

Министерството на земеделието, храните и горите организира участие с национален щанд в Международна изложба за хранителни продукти, съставки и технологии Saudi AgroFood 2019, 21-24 октомври 2019 г., гр. Рияд, Кралство Саудитска Арабия. Документите за класиране се подават в момента на кандидатстването и не се изискват допълнително (могат да бъдат изпратени и в сканиран вариант по електронен път на адрес: sbachvarova@mzh.government.bg и ikondov@mzh.government.bg . При класиране на кандидата ще бъдат изискани оригиналните документи. Заявките за участие се приемат до 15.07.2019 г.

Заявка за участие в изложението


DOCX файл, 264,2 KB, качен на 13.06.2019 docx document

Критерии за оценка на кандидатите


DOCX файл, 264,4 KB, качен на 13.06.2019 docx document

Правила за поведение на участниците


DOCX файл, 268,8 KB, качен на 13.06.2019 docx document