Върни се горе

„Министерството на земеделието става партньор в цялата верига от фермата до трапезата“, това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков в Пловдив на пресконференция за официалното откриване на международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ.

„Радвам се да присъствам на 30-то издание на АГРА 2022, единствено чрез живи срещи и контакти можем да постигнем заложеното в Стратегическия план за Общата селскостопанска политика за следващия програмен период“, отбеляза Неков.

По повод решението на Министерството на земеделието да предложи 60% национално съфинансиране за развитие на селските райони в Стратегическия план заместник-министърът заяви, че за първи път в България националното съфинансиране вече не е на минимално равнище.

Той допълни, че при продължилите два месеца и половина дебати по Стратегическия план основен акцент са били въпросите за добавена стойност към производството и конкурентоспособността. Той посочи още, че точно по тази причина е важно обединяването на секторите в България. „Имаме осигурено и финансиране над 8 млрд. евро по първи и втори стълб“, заяви Момчил Неков.

„Едни от най-важните цели, които си постави ръководството на Министерството на земеделието, са подобряване качеството и безопасността на предлаганите храни на пазара“, каза заместник-министър Неков. Той допълни, че тези политики са многопосочни и включват и работата по ново законодателство.

Момчил Неков подчерта, че Министерството на земеделието обръща особено внимание на подкрепата на българските производители на храни, като е важно и преработката на тези храни да става в България. „Целта ни е през следващия програмен период да брандираме нашите продукти като такива с добавена стойност“, заяви той.

По думите му най-важно към днешна дата е осигуряването на продоволствието за населението в Европейския съюз. „От тази гледна точка искам да ви успокоя, че Министерството на земеделието вече си е направило анализите и сме взели мерки, за да осигурим на потребителите достъп до най-важните продукти“, каза Неков.

Той акцентира още върху развитието на късите вериги на доставка. „В България имаме климатично-почвените условия, за да си изхраним населението и повече“, каза Неков.

За Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, която е с годишен бюджет от над 50 млн. лева, той съобщи, че най-скорошният прием е от 14 март по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, а от 1 април стартира приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Заместник-министър Момчил Неков информира, че са започнали разговори с производителите на вино за развитието на винен туризъм в България, оформянето на винените райони и защитените географски указания.

„Имаме секторна политика, заложена в Стратегическия план, с което ще бъде подкрепен секторът, за да стане конкурентоспособен. Трябва да печелим от традициите и авторитета на винения сектор. Най-важното е да се затваря цикълът, за да остава добавената стойност за винарите в България“, каза в заключение заместник-министърът.

Сподели в: