Върни се горе

Земеделските производители в Област Пловдив са получи 1 млрд. 123, 9 млн.лв. финансовата подкрепа за последните пет години. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов пред над 300 стопани по време на среща от кампанията по Директни плащания в Пловдив. По думите му, получените средства представляват близо 7,4% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за периода 2014-2020 г. Той подчерта, че през 2019 г. площите с трайни насаждения в областта са с 9% повече спрямо 2014 г., представлявайки 13% от общите в страната. Заместник-министър Маринов уточни, че при традиционното за областта зеленчукопроизводство се отчита значително увеличение на площите с над два пъти. На територията на Пловдивска област се намират близо 12% от всички площи със зеленчуци в страната. „За периода 2014 – 2019 г. обработваемата земя в областта нараства с близо 2,5%, основно поради увеличение на площите със зеленчуци и технически култури“, допълни още той.

При площите с винени лозя в област Пловдив, заявени за подпомагане по СЕПП през 2018 г., също се отчита ръст с 2,1% на годишна база. Те представляват около 10% от всички заявени площи с винени лозя в страната.

„В Пловдивска област са заявени и близо 67% от общите площи с ориз за подпомагане по СЕПП през 2018 г., над 44% от площите с пипер и близо 40% от площите с домати. Областта има висок относителен дял и при заявените площи за подпомагане с маслодайна роза и тютюн – съответно 39% и 27%“, каза още заместник-министър Маринов.

 

По време на срещата стана ясно, че в сектор "Животновъдство" най-значими за областта са биволовъдството, говедовъдството и овцевъдството. През 2018 г. В Пловдивска област се отглеждат 12% от общия брой биволи в страната, близо 11% от говедата и 8% от овцете. За периода 2014 – 2019 г. броят на биволите в областта нараства с 68%, на овцете с 23%, на свинете с 12%, а на пчелните семейства с 15%.

Чавдар Маринов отбеляза, че при животните се отчита увеличение при заявяването им във всички категории по схемите за директна подкрепа. "Най-значителен ръст в рамките на периода 2014 – 2018 г. е налице при биволите – близо три пъти, следван от този при овцете и козите – с 12% и говедата – с 6%", каза още той.

Пред земеделските стопани от областта, експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г. Земеделските производители бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Сподели в: