Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Мирослав Маринов взе участие в онлайн семинар "Сценарии на горски стратегии и политика за осъществяването им в България до 2050 г.“ по международния проект BIOCONSENT. Събитието е организирано от проф. д-р Иван Палигоров от Лесотехническия университет, който е ръководител на проекта за България. В семинара участие взеха и  заместник-изпълнителният директор на ИАГ инж. Анна Петракиева, изпълнителният директор на Асоциация Общински гори инж. Тихомир Томанов, президентът на БУЛПРОФОР инж. Антоний Стефанов, инж. Тома Белев от Коалиция „Да остане природа в България“, инж. Петър Дишков, представител на Камарата на дървообработващата и мебелната промишленост и доц. д-р Ивайло Иванов от Лесотехническия университет.

По време на семинара бяха обсъдени приоритетите за биоразнообразието на горите в България. Целите на политиката за възстановяване на горите са формулирани, както за публичните, така и за частните гори, за да се осигури по-добра защита на горите, което е и възможност за опазване на дивеча в природата. Сред другите важни акценти, които бяха дискутирани, са многофункционалното управление на горите, балансът между екологията и икономиката и горският икономически приоритет.

Участниците бяха категорични, че трябва да се прилага единна политика за горите в Европа. Бяха обсъдени и бъдещите климатични промени до 2050 г., които се очакват в Европа.

Сподели в: