Върни се горе

„В бюджетната рамка за 2022 година са предвидени допълнителни 150 млн. лв. извън традиционно отпусканите до сега средства за сектор земеделие.” Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов на пресконференция по повод проектобюджета на Министерство на земеделието. Той обясни, че политиката на националното подпомагане в земеделието се осъществява чрез използването на инструмента на държавните помощи и преходната национална помощ, насочени към категорията малки и средни земеделски стопани.

„Предвидените мерки за подкрепа през 2022 г. са в унисон с подписаното коалиционно споразумение за провеждане на политики за изграждане на жизнеспособен, конкурентен и пазарно-ориентиран селскостопански сектор и са насочени приоритетно към малките и средните земеделски стопанства”, добави още той.

Д-р Иванов обясни, че общият годишен размер на средствата за подпомагане се определя ежегодно в бюджета на ДФ „Земеделие“ със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) и добави, че през изминалата 2021 г., както и през предходните години финансовият ресурс е определен в рамките на 300,350 млн. лв.

„В бюджетната рамка за 2022 г. са предвидени допълнителни 150 млн. лв., като общия финансов ресурс за подпомагане става 450,350 млн. лв.”, каза министъра и поясни, че те ще служат за покриване на разходите по съществуващите държавни помощи, минималните помощи, преходната национална помощ, както и по Временната рамка, прилагана във връзка с Ковид пандемията. Министър Иванов обясни, че допълнителните средства са разпределени по различни направления. Това са: 111,5 млн. лв. - държавна помощ за осигуряване на ликвидност и достъп до финансиране на предприятията, които през периода на пандемията са изправени пред внезапен недостиг на средства; 8,5 млн. лв. - помощ de minimis за извънредна подкрепа на земеделските стопани; 12,0 млн. лв. - за подкрепа на свиневъдите за хуманно отношение към животните и за обезпечаване на разходите на регистрираните ветеринарни лекари, свързани с имунопрофилактиката на животните; 7,0 млн. лв. - за компенсиране на понесени 100% щети по земеделски култури в следствие на природни бедствия, настъпили през 2021 г. и за обезпечаване изплащането на обезщетения за щети през 2022 г. 11 млн. лв. по преходната национална помощ – целта е да се изплати в пълен размер, а не на траншове преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки (ПНДЖ3) в рамките на 2022 г. В рамките на ресурса от 300,350 млн. лв през 2022 г. продължава подпомагането в сектора по нотифицираните схеми за държавни помощи и преходата национална помощ.

Относно бюджета на Министерство на  земеделието, министър Иванов обясни, че в него са предвидени допълнителни средства спрямо 2021 г. в размер на 10 млн. лв. Той уточни, че те са разпределени в няколко направления. Финансиране е предвидено за доставка на противоградови ракети за провеждане на активния сезон по противоградова защита през 2022 г. – 3 млн. лв.; за осъществяване на обществената  услуга за защита от вредното въздействие на водите, която съгласно Закона за водите е възложена на „Напоителни системи“ ЕАД посредством договор с МЗм – 5,3 млн. лв.; за обезпечаване на контролната дейност, която се осъществява от структури на МЗм – 0,9 млн. лв.; за финансиране на дейността на Селскостопанската академия  - 0,8 млн. лв.

Сподели в: