Върни се горе

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева е определена ставката по Схемата за преразпределително плащане (СПП) за 2020 г. Тя е в размер на 150,80 лв./ха за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин има право на подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

На 23 март 2021 г., вторник, Държавен фонд "Земеделие" ще извърши плащането към земеделските стопани по схемата.

 

Сподели в: