Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев и генералният директор на Международната организация по лозата и виното (OIV) Пау Рока подписаха декларация за развитие на двустранното партньорство. Целта е да се работи в посока за  запазване и популяризиране на автохтонните сортове вина, домакинства на международни форуми, срещи и сесии на OIV в България, развитие на научните изследвания и трансфер на технологии и иновации в лозаро - винарския сектор.

Пред госта си, заместник-министър Гечев изрази готовност страната ни да приеме първия изнесен офис на Организацията. „Ние Ви предлагаме той да бъде ситуиран в град Пловдив, в чийто регион са разположени много лозови масиви и винарски изби“, посочи той.

Предмет на разговора бе и създаването на опитно поле у нас с цялостен затворен цикъл. Явор Гечев каза, че това може да бъде едно място, където ще имаме генбанка, селекция, отглеждане и производство на бутиково вино от автохтонни видове и сортове. „Така ще отговорим на търсенето на пазара, като се създадат нов качествен лозов материал, устойчив на болести и неприятели“, заяви аграрният заместник-министър. По думите му, страната ни разполага с много добри природни дадености и богат генофонд за тази цел, а също така се намира и на кръстопът между старите държави производители и новите такива, Индия и Китай.  

Пау Рока постави и темата за дигитализация на лозаро-винарския сектор. „Това ще спомогне за подобряване имиджа на виното и проследяване на процесите по веригата – „от полето до чашата“, коментира гостът. Явор Гечев от своя страна отбеляза, че подкрепя идеята и допълни, че може да бъде разработен пилотен проект на територията на страната ни, който да обхваща наши винарни. „Дигиталната карта ще даде възможност за презентиране както на производителя, така и на продукцията му. Потребителят ще може да получи пълна информация с данни на стопанството, в което са отгледани лозята и е добило виното, включително и технологичната му карта с място, сорт, почва, екологизация на стопанството и други“, уточни заместник-министър Гечев.

Двамата се обединиха около необходимостта от акредитиране на програма за обучение на студенти, в специализираните у нас университети. Предвижда се първият образователен курс да бъде открит следващата учебна година в Университета по хранителни технологии в Пловдив.

 

Сподели в: