Върни се горе

Националният съвет по храните има за цел да отговори на потребителските нужди. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева при откриването на първото заседание на Националния съвет по храните, което се проведе чрез видеоконферентна връзка. Тя изтъкна, че дебатът не трябва да се пренася между различните браншови организации относно наредбите в Закона за храните, като правила за регулиране на обществените отношения в даден сектор. Националният съвет по храните е постоянен консултативен орган, който подпомага Министъра при провеждане на държавната политика в областта на храните и общата визия за управление на сектора. Десислава Танева предложи да бъде възложено и проведено експертно изследване по отношение на потребителските очаквания. „По този начин ще стъпим на научна база за очакванията на потребителите при обсъждането на бъдещите политики и общата визия за управление на сектора. Най-важната задача за всички нас е потребителят да остане удовлетворен, когато отиде в магазина и да плаща справедлива цена“, категорична бе Десислава Танева.

По време на срещата земеделският министър съобщи, че е направена необходимата организация за преиздаването и приемането на административни актове във връзка с приетите промени в сектор Храни, а именно Закон по храните и Закон за управление на агрохранителната верига. „По план до месец декември месец трябва да имаме приета подзаконовата нормативна уредба в сектора, подчерта тя.  По думите й, всички изменения, които се извършват ще дадат възможност потребителят да прави информиран избор. Ще се подобрят и условията за изсветляване на сектора при производството, преработката и дистрибуцията на храни.  

Членовете на Съвета бяха запознати с изготвените проекти на нормативни актове, във връзка с приемането на новия Закон за храните и Закона за управление на агрохранителната верига. Вече са изготвени 13 нормативни акта, сред които Наредба за изискванията за директни доставки от производителя на малки количества първични продукти и храни от животински произход, Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти и Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност, които са на етап обществено обсъждане. Изготвени са и проекти на Наредба за хранителните добавки,на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, Наредба за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и Наредба за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване на регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни. Предстои публикуването им за обществено обсъждане.

На днешното заседание бяха избрани двама заместник-председатели на Националния съвет по храните. Това са министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов и председателят на Националната лозаро-винарска камара Йордан Чорбаджийски, избран от браншовите асоциации. В съвета влизат представители на редица държавни институции, сред които Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Национално сдружение на общините в Република България, БАБХ, Центърът за оценка на риска по хранителната верига, както и представители на браншовите организации  на производители, преработватели и/или дистрибутори на храни.

Сподели в: