Върни се горе

„Настояваме за внимателен подход по отношение на транзитното преминаване на продукция от Украйна“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел. Той обясни, че вследствие на приемането на Регламента за временна либерализация на търговията с Украйна се наблюдават негативни обстоятелства и последици за националното производство. Аграрният министър подчерта, че в страната се внасят много големи количества предимно слънчоглед от Украйна, които не преминават транзитно през страната ни, за да достигнат до страните членки на ЕС, а биват реализирани на българския пазар на цени, които са под себестойността на българската зърнена и маслодайна продукция. „Притеснения има и по отношение на фитосанитарния контрол и качеството на внасяното зърно и слънчоглед“, допълни още той.

По отношение на либерализацията на търговията с Молдова министър Иванов изрази притеснение, че значителното повишаване на безмитните квоти на ябълките, сливите и трапезното грозде ще компрометира конкурентоспособността на българските производители. По думите му съществуващата трайна тенденция на сериозно повишаване на цените на горивата ще стимулира реализирането на тези продукти в страните от Източна Европа.

Министър Иванов подчерта още, че Република България очаква добра реколта от есенници за 2022/2023 г., като количествата ще са достатъчни както за вътрешно потребление, така и за износ.

Аграрният министър коментира, че продължаващата нестабилност на селскостопанските пазари в резултат от войната в Украйна затруднява планирането на производството и реализацията на земеделските продукти в България. „В контекста на настоящата реалност предоставената извънредна подкрепа по Регламента за Общата организация на пазара трябва да се разглежда като елемент от комплексна стратегия за подкрепа с последващи краткосрочни и дългосрочни решения за приоритизиране и стабилизиране на сектора“, каза той. По думите му прилагането на извънредната мярка  показа, че размерът на европейското подпомагане е недостатъчен на фона на мащабността на кризата. Според него известни затруднения предизвиква и краткият срок за изплащане на помощта, който затруднява проследяването на тенденциите при подотраслите със сезонен характер.

Министър Иванов подчерта, че България планира да приложи мярка по Временната рамка за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна, с която поне частично да компенсира земеделските стопани за увеличените производствени разходи. „Планираме да  увеличим и първоначално заделените средства за държавни помощи за хуманно отношение към свине и птици“, заключи аграрният министър.

В рамките на Съвета по земеделие и рибарство министър Иван Иванов проведе разговори с ротационния председател на Съвета и аграрен министър на Чехия Зденек Некула и колегата си от Дания - Расмус Прен.

Сподели в: