Върни се горе

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев обсъди с представители на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България мерки за стимулиране на земеделското производство и увеличаване на поливните площи. В срещата участваха заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева, изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Георги Тахов и заместник-изпълнителният директор на ДФЗ Ива Иванова.

Министър Вътев информира кметовете за предстоящите законодателни промени, които ще дадат по-голям достъп на местните животновъди до пасища и предимство на производителите на плодове и зеленчуци при разпределението на земи от държавния и общинския поземлен фонд. Той представи още работата на МЗХ съвместно с другите институции по въпроса за достъпа на вода за напояване за земеделски нужди. Целта е предоставянето на вода за напояване на земеделските стопани да стане задължение на държавата, което е особено належащо предвид дългосрочните прогнози за изменението на климата, подчерта министър Вътев.

Възможността да се увеличи потреблението на местни, свежи и качествени продукти бе друга тема на разговора. В тази връзка министър Вътев коментира и приключилата процедура по НПВУ за центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци.

Заместник-министърът на земеделието Таня Георгиева представи пред  кметовете диалога с ЕК по първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г., касаещи интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“. Обсъдени бяха и принципите при определянето на критериите за подбор по интервенцията.

Тя подчерта, че  проектите за изграждане на инфраструктура в селските райони остават приоритет за МЗХ, като екипът на министерството отчита значението на тези дейности за подобряване на качеството на живота там и за стимулиране на тяхното икономическо, социално и културно развитие.

Сподели в: