Върни се горе

Няма да бъдат налагани финансови корекции по програма САПАРД за одитните мисии, които са проведени през 2011, 2012 и 2013 г. Това стана ясно от писмо на г-н Рудолф Мьогеле - заместник генерален директор на Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия до ръководството на Министерството на земеделието и храните.

 

Въз основа на кореспонденцията и отговорите на компетентните органи в България по отношение на трите одитни мисии по програма САПАРД няма да бъдат налагани финансови корекции и те се считат за приключени.

 


Сподели в: