Върни се горе

„България ще подкрепи с искането на Европейската комисия за удължаване на срока за подаване на заявления за директните плащания от земеделските производители, ако това бъде гласувано като решение“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева в гр. Сливен, по време на срещата със земеделски стопани. Тя поясни, че предложението ще бъде разгледано в Комитета по директни плащания на 22 април 2015 г., след което при подкрепа от страните, ще се измени акт на комисията, с който това предложение ще стане решение най-рано в началото на май или дни преди изтичането на последния срок, в който могат да бъдат подавани заявления за директни плащания без санкции. Министър Танева призова фермерите да не разчитат на това  удължение на кампанията, а да спазват регламентираните по закон срокове, които действат в момента. 


Пред повече от 400 земеделски производители Десислава Танева съобщи, че фермерите ще могат да се възползват от Схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”. Тя обясни, че от нея ще могат да се възползват регистрираните земеделски стопани, които се занимават с производство на непреработена растителна и животинска продукция, като получат данъчно облекчение в размер на до 60 процента от данъчната им печалба, като извършат инвестиция в нови сгради или  нова земеделска техника. „Нашата цел е да се подпомогнат чрез данъчни облекчения предприятия, ангажирани в дейности по производство на непреработена растителна и животинска продукция и да се насърчат инвестициите на земеделските производители в нови сгради и нова земеделска техника“, посочи още министърът. Това може да стане с подаване на годишните данъчни декларации, като облекчението ще се отнася и за 2014 година. За стартирането на помощта страната ни е получила официално  разрешение от Европейската комисия. Тя ще влезе в сила веднага след обнародване в Държавен вестник на промените, приети от Народното събрание на второ четене на Закона за корпоративното подоходно облагане. Очаква се да той да влезе в сила следващата седмица.

По време на срещата стана ясно, че се предвижда данъчното облекчение по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане  да се прилага до края на 2020 г, като максималният бюджет за срока на прилагане е 455 млн. лв.От началото на разяснителна кампания по новите схеми за подпомагане по директни плащания, която стартира в понеделник, на нея са присъствали близо 2000 земеделски производители.

Приемът по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще продължи осем седмици за инвестиции, които са свързани със закупуване на техника и строително-монтажни работи и пет седмици за инвестиции, свързани единствено и само със закупуване на земеделска техника. Това обяви по време на срещата в Сливен зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Той допълни, че това няма да бъде единственият прием по мярката.  „Нашата амбиция беше да отворим възможно най-бързо приемът по нея, защото бизнесът стои повече от година и половина без възможност за кандидатстване по нито една от инвестиционните мерки на програмата, което е изключително лошо за развитието на земеделския бизнес като инвестиции в страната“, каза още зам.-министър Грудев. Той подчерта, че през новия програмен период няма да има значение кой проект кога е подаден.  „По време на приема ако има проекти, които са получили равен брой точки и ако поне за един от тях има средства, бюджетът за самия прием ще бъде увеличен адекватно , за да се намери финансиране за всички проекти и да не бъдат класирани съгласно някакви субективни критерии“, уточни зам.-министърът.

Сподели в: