Върни се горе

Министърът на земеделието и храните  Десислава Танева и заместник-министър Васил Грудев проведоха работна среща с представители на Светия Синод. На нея бяха обсъдени възможностите за финансиране на обновяването на българските храмове по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

 „За всеки един от секторите на подпомагане по Програмата има свръхинтерес с подадени проекти и недостигът на средства е 4 към 1. Подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ разполага с бюджет в размер на 40 млн. евро.“, заяви министър Танева и допълни, че е важно да бъде постигнато съгласие по проекта на Наредбата, което  удовлетворява всички заинтересовани страни.

 

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за финансиране на храмове, които представляват паметници на културата от национално и световно значение, както и критериите за оценка на проектопредложенията.

 

В хода на дискусията бе уточнено, че таванът, заложен за финансиране на проекти, се запазва в размер на 400 хил. евро. Във връзка с искане за въвеждане на категоризация за премиране на културните ценности с голяма тежест за тези с национално и световно значение, зам.-министър Грудев  посочи, че това предложение на Св. Синод е вече вписано в проекта на наредбата.

Сподели в: