Върни се горе

Министерството на земеделието и храните подготви нотификациите до Европейската комисия с параметрите на схемите за директни плащания, които ще се прилагат в България от 2015г.

 

Съгласно взетите политически решения България няма да прехвърля средства между Първи и Втори стълб и няма да прилага схемата за  плащане за райони с природни ограничения като част от директните плащания. До 31 януари 2020 г. в страната ни ще се прилага Схемата за единно плащане на площ. В Новия програмен период земеделските стопани ще получават подпомагане по схемата за преразпределително плащане, по схемата за дребни земеделски производители и по схеми за обвързана подкрепа. Плащанията на големите земеделски стопанства ще бъдат намалени на две стъпки, като получените средства ще бъдат прехвърлени към ПРСР за подпомагане на приоритетни и уязвими сектори.

 

Припомняме, че в съответствие с европейските регламенти до 1 август 2014 г. страната ни трябва да информира ЕК за основните параметри по прилагането на директните плащания от 2015 г. МЗХ подготви необходимите уведомления въз основа на одобрената с Решение на Министерския съвет от 31 юли 2014 г. Концепция относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г.

 

Подробна информация относно подготвените нотификации е публикувана в рубриката Актуално на електронната страница на МЗХ.

 


Сподели в: