Върни се горе


„Развитието на фермерските пазари в България е възможност за скъсяването на веригите на доставки, което ще доведе до балансиране на интересите на производителите и потребителите. Това е сред основните приоритети на Министерството на земеделието и храните”, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, който откри форум „Бъдещето на фермерските пазари“. Той посочи, че целта ни е до 2020 г. да имаме началото на традиционните фермерски пазари, което ще стане чрез два механизма - промени в нормативната уредба и чрез инструментите  на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Заместник-министър Грудев, коментира още, че ще бъдат променени изискванията към дребните производители,  като им се осигури по-лесен достъп до пазара, без да се занижава контролът на продукцията.

 

„В  Програмата има предвиден публичен ресурс от 8 млн. евро, който е предназначен за създаването на фермерски пазари и обединения на производители. Очаква се подмярката да бъде отворена през втората половина на 2016 година“, информира заместник-министърът. Той припомни, че в края на ноември тази година ще бъде отворен и приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска продукция”. „Там ресурсът, който ще се предостави на земеделските производители е 100 млн. евро, като суровинната обезпеченост, която трябва да бъде доказана от бенефициентите, е минимум 50% за първата година, като поне 30% от нея трябва да бъде осигурена от български земеделски производители“, обясни Васил Грудев. Той коментира още, че чрез това изискване Програмата гарантира, че ще бъдат подкрепени българките производители и ще се повиши добавената стойност на българското земеделие.

Сподели в: