Върни се горе

 

Разплащателна агенция преведе субсидии в размер на над 540 хил. лв. по 3 проекта по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР).

 

Един от проектите е за производствени инвестиции в ново стопанство за производство на речна пъстърва с 12 рибовъдни басейна. То е изградено на територията на с. Баня, Община Разлог. Проектът е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” по ОПРСР. Инвестицията е осъществена на два етапа, като настоящото плащане е окончателно и е на стойност 148 155 лв. Безвъзмездната помощ по мярката от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР) е до 60 % от размера на одобрените инвестиционни разходи, като от тях 75% са европейски средства и 25% е националното доплащане.

 

Разплащателна агенция преведе субсидии и от 392 хил. лв. по проекти на две Местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Дейностите са свързани с повишаване на привлекателността на територията на рибарската област в район Шабла-Каварна-Балчик, както и с изграждане на амфитеатър, детски кът, алейна мрежа и места за отдих в общински лесопарк „Света Марина“ в район Приморско-Созопол-Царево. Проектите са по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области”, а безвъзмездната финансова помощ по тях е в размер на 100% от одобрената субсидия.

Сподели в: