Върни се горе

Министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков ще участва утре, 3 април 2017 година на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург.

На него ще се обсъди предложението за регламент за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза . В него се съдържат изменения в четирите основни регламента на Общата селскостопанска политика- директните плащания, развитието на селските райони, общата организация на пазарите и хоризонталния регламент.

Предвижда се Европейската комисия да представи доклад за изпълнението на екологично насочените площи, на базата на който министрите ще обменят мнения.

В точка „Разни“ е предвидена дискусия за опростяване на Общата селскостопанска политика. Очаква се министър Бозуков да подкрепи тази инициатива.

Сподели в: