Върни се горе

„Министерството на земеделието и храните подкрепя инициативата за сътрудничество между училищата и бизнеса”. Това каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков при откриването на форум  „Училището и бизнеса – ръка за ръка“, организиран от Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в гр. Павликени. По време на събитието директорката на гимназията г-жа Надежда Иванова, кметът на Павликени г-н Емануил Манолов и местни бизнесмени подписаха първата Харта за партньорство между гимназията и бизнеса. Рамковият документ поставя основите на сътрудничество между двете страни, с цел  да се  осигури достъп на учениците до професионални практики, модерни технологии от съществуващата бизнес среда и  възможности за стипендии.

 

„Страната ни има нужда от висококвалифицирани специалисти със специфични и новаторски умения в селското стопанство, които да прилагат  добрите земеделски практики. За ръководния екип на Министерството професионалното образование е от изключителна важност с оглед бъдещото развитие на аграрния отрасъл като модерен, конкурентноспособен и осигуряващ стабилни доходи на населението”, отбеляза министърът. Според него е необходимо да се потърси прекият и прагматичен контакт между професионалните училища и бизнеса,  за да се действа екипно за изграждане на нова визия на отрасъла.

 

Той посочи, че с осигуряването на възможност за организиране на професионално обучение чрез работа, като форма на партньорство между гимназиите и работодателите, ще се създаде ползотворно взаимодействие между двете заинтересовани страни. „Подобен подход ще осигури възможност за плавен преход между училище и работно място, ще се подобри и улесни достъпът до образование и най-важното ще бъде ефективен инструмент срещу младежката безработица”, уточни министър Греков.

 

Сподели в: