Върни се горе


“Държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните ще продължи подкрепата си за сектор „Птицевъдство”, тъй като това е един от основните отрасли на българското земеделие”. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, който откри 37-та международна конференция „Птицевъдство 2015” в Хасково. Той допълни, че целта на подпомагането, което се извършва чрез „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отглеждане на птици”, е отрасъла да стане още по-конкурентен и експортно ориентиран. Васил Грудев уточни, че средствата за тази помощ се предоставят изцяло от държавният бюджет, което показва ангажимента към него. Секторът може да разчита и на подпомагане по схемата за държавна помощ, която се предоставя на земеделски производители за намалена акцизна ставка върху газьола.

 

Заместник-министър Грудев коментира още, че тенденцията през последните две години показва нарастване на броят на птиците в страната с над 10,5%, като техният общ брой достига 14,6 млн. в края на 2014 година. Статистиката показва още, че през 2014 г. в страната са били произведени над 1,2 млрд. яйца, а птичето месо и техните субпродукти са 101 993 тона. Той допълни, че се надява тази тенденция да бъде запазена и подпомогната чрез Европейското финансиране. Васил Грудев припомни, че птицевъдството е приоритетно и по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., и проектите с тази насоченост ще имат предимство, заедно с другите в сектор „Животновъдство” при точкуването им.

Сподели в: