Върни се горе

Интервю на зам.-министъра на земеделието и храните доц. д-р. Георги Костов, 11 март 2015 г., „Денят започва” по БНТ

 

Георги Костов: Последните мокри и тежки снегове в Родопите доведоха до поваляне на около 180-200 хил. куб. м. дървесина

 

Георги Костов - замeстник-министър на земеделието и храните, в интервю за предаването „Денят започва” по БНТ

 


 

Водеща: Държавата на битка с дървената мафия. Поредни мерки се взимат. И сега прочитам само първите заглавия, които са посветени на тази тема: „Държавата ще продава дървесина по нови правила“. Сходни са и в останалите вестници, това е на „Капитал Дейли“. И малко зачитаме от правилата, които се предвиждат: Държавата ще продава дървесина по нови правила. Производителите ще имат предимство и дългосрочни договори, а малките гори ще се национализират при желание от собствениците.
Заместник-министърът на земеделието Георги Костов вече е в нашето студио. Добро утро.

 

Георги Костов: Добро утро.

Водещ: Ще спрете ли дървената мафия с тези нови правила?

Георги Костов: За мен понятието дървена мафия е повече жаргонно. Но имаме проблем в горите. Този проблем намери широк обществен отзвук и аз благодаря на всички, които повдигнаха въпроса. От първите си дни сегашното управление предприе мерки, които бяха повече административни в началото, а сега, вчера имахме възможност да представим на обществеността в желанието си за дебат с обществеността редица нормативни промени, свързани с промени в законовата рамка. Имам предвид Закона за горите и други закони, защото и други закони са засегнати, особено онези закони, които са свързани с прилагане на наказание спрямо нарушителите в горите, престъпления в горското стопанство, а също така и подзаконовата нормативна уредба. Доколкото Законът за горите е доста рамков, модерен, той се регламентира не с правилник по надолу, неговото приложение, а с наредби. И голяма част от тези наредби или не бяха готови, каквато е наредбата за планиране на горските територии, която предвижда една много важна процедура, т.нар. „областни планове за развитие на горските територии“, което означава въвличане на цялата общественост на областно ниво в решаване на проблемите за какво ще се използват горите функционално. И всеки ще бъде чут и всеки ще може да изкаже своето мнение и не само да изкаже своето мнение, а и да го защити и след това вече да се отиде на оперативно планиране. Така ще се знае кои гори са за рекреация и спорт, кои гори ще бъдат примерно за добив на дървесина основно или пък кои гори ще бъдат защитни и т.н.

Водеща: Сега с вас искаме да видим един много конкретен пример.

Водещ: Да, той идва от Ловеч. Безотговорното отношение на хората към гората, спекулациите на лицензирани лесовъди на частна практика и икономическата криза – това според директора на Регионалната дирекция по горите в Ловеч са основните предпоставки за увеличаване на незаконната сеч в горите. Вижте още по темата в следващия материал.

Репортер: На територията на Регионалната дирекция по горите в Ловеч има най-голям процент не държавни гори в България – 57%. Те се използват основно от частни фирми. Годишно се издават около 6000 позволителни за сеч и годишното ползване на недържавните гори варива от 150 000 до 200 000 куб.м. тази разпокъсана собственост дава възможност на недобросъвестни лицензирани лесовъди на частна практика да извършват спекулации. Инж. Павли Богдански, директор на Регионалната дирекция по горите в Ловеч: Издават позволително за сеч за един малък имот от 3-4 декара, а пък секат от съседните. И сега с тези превозни билети, които са на хартиен носител, дават възможност на недобросъвестните частни лесовъди, най-вече тези, които са със средно образование, на техник-лесовъдите, на които са издадени позволителните за сеч, да узаконяват незаконно добитата дървесина.

Репортер: Инженер Богдански е категоричен, че час по-скоро трябва да се премине към използване на електронни превозни билети, за да се премахне възможността за злоупотреби.

Инж. Павли Богдански: Друга предпоставка за увеличаване на сечите е, че през последните години се даде възможност всички, които желаят, да завършват по някаква бърза процедура образование за техник –лесовъд, да си извадят лиценз и които са недобросъвестни да злоупотребяват с гората.

Репортер: През миналата година служителите на Регионалната дирекция по горите в Ловеч са извършили над 8000 проверки, съставили са над 2000 акта и са издадени над 1600 наказателни постановления за незаконно придобита или транспортирана дървесина, издадени са и 20 осъдителни присъди. Проблем е, че основната част от нарушителите са залавяни с малки количества дървесина и им се издава само наказателно постановление. Повечето от тях обаче са залавяни многократно и актовете и сумите от глоби се натрупват. Така например нарушител от региона има издадени 39 наказателни постановления за около 9000 лева, но досега не е внесъл една стотинка. По този начин събираемостта на глобите остава много малка, около 10%.

Инж. Павли Богдански: Не са намалели нарушенията. Даже сега от Нова година се набелязва едно увеличаване. И само от началото на годината досега имаме повече от 500 акта, което ми дава основание да си мисля, че час по-скоро трябва да се направят някои поправки в нормативната уредба и да се ограничи ползването в този либерален режим, който сега съществува.Водеща: И така ще успеете ли тази практика с несъбираемостта, с тези порочни практики да бъде ограничена с промените, които се прилагат?

Георги Костов: Репортажът много точно показа част от проблемите, които вчера докладвахме как ще ги решим и по-точно започваме да ги решаваме. Едното беше свързано с малките частни парцели, които много либерално могат да бъдат отсичани. Първата група от мерки е това да се преустанови като практика, да се изиска планиране, да се изисква проверка от горските по места и те да носят отговорност. Това е другото много важно нещо с оглед на повишаване квалификацията и професионалната практика на тези, които издават позволителни, да бъдат на терен, а не от офисите без да са видели. На следващо място борбата с дребните нарушители, които дребни-дребно, но събрани много и продължително, стават сериозни. Тук говорим вече за налагането на принудителен труд чрез промяна в Закона за административните нарушения и наказания, за да могат тези хора, които имат, както беше посочено, по 30 и повече акта и няма никаква събираемост. Ще ви кажа – миналата година са издадени актове за повече от милион и половина лева и са събрани по-малко от 10%.

Водещ: Ето това е казус. Как ще се събират?

Георги Костов: Трябва задължително да се въведе изпълнение на наказанието и когато нямаш средства и НАП(Национална агенция по приходите) казва –ние не можем да похарчим пари, защото няма какво да му вземем. Да има санкцията „принудителен труд“, пробация.

Водеща: Да, но по-важното е как ще ги уловите преди да се случи това действие. Искам да кажа, че ги хващате на местопрестъплението.

Георги Костов: Не, те са хванати на местопрестъплението. И проблемът е, че те са рецидивисти, защото няма санкция, защото те се чувстват безнаказани. Това е проблемът. Трябва да бъде неизбежно наказанието. Не голямо, но неизбежно. 

Водеща: Сега обаче на дневен ред е един много по-сериозен проблем. Става въпрос за стотиците паднали дървета в следствие на снеговете, които препятстват съответно стигането до машините и до спасителите, до съответните бедстващи места. Какво правите вие в тази посока?

Георги Костов: За съжаление тази зима нищо лошо не ни подмина – като почнем от ранния сняг 

Водещ: Започна от лятото.

Георги Костов: Може би от лятото, от наводненията, след това ранният сняг през октомври, които повали много гора, направи много проблеми, после ледоломът в Северозападна България, който беше отразен предполагам от медиите, където около 300 000 куб.м. дървесина бяха изпочупени. Сега последните мокри, тежки снегове в Родопите доведоха до поваляне на още грубо около 180-200 хил. куб. м. дървесина. Това са по предварителни данни, защото не знаем. И искам от това студио да благодаря на всички горски служители, които са ежедневно около 500 на брой, благодарение на които, ако има движение по пътищата и е отворено в момента, е благодарение основно на техните усилия, разбира се съвместно с колегите им от „Пожарна и аварийна безопасност“ и другите държавни органи. Но основните хора на терен ежедневно, дори Южно-централно държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие са мобилизирали екипи от равнината и ежедневно пътуват. Това са огромни разходи за тези предприятия, които, разбира се, са в помощ на местните хора и на общините.

Водещ: Тук е мястото да им кажем – благодарим ви, момчета.

Георги Костов: Да, благодаря на всички. Те ще продължат да бъдат на своя пост и в момента са на работа. Надали ме гледат, но надявам се, ако има вече ток, това също ще е с тяхна помощ.

Водеща: Въпросът е как могат да бъдат по възможно най-бързия начин отстранени тези дървета така, че да може да се пробие път.

Георги Костов: Не само отстраняването на дървета, а след това оползотворяването на тези дървета също е проблем, защото това…

Водеща: Какво ще се случи с тях?

Георги Костов: Да, защото ако те останат и лятото вероятно ще бъде сухо и горещо, както е тръгнала зимата –мокра и снежна. Те първо ще бъдат развъдник на насекоми-вредители, които знаем вече, с „Витошко бранище“ имаме опита всички какво може да се случи, да пламне цялата гора. А второ те ще изсъхнат през лятото и ще създадат допълнителни проблеми за много пожари. За това трябва и се изготвят в момента планове, бърза инвентаризация и бързо усвояване на тази маса, като се спират т.нар. „редовни сечища”, за да се усвои най-напред тази паднала маса. След което от есента нататък ще знаем какво ще трябва да залесяваме, защото да се залесява не е толкова лесно. Трябва да се произведат фиданки, да се подготвят. Всичко това изисква 1-2 години, така че да се възстановят по най-бързия начин нашите гори.

Водеща: Благодарим ви.

 

Сподели в: