Върни се горе

Утре, 14 април 2016 г., четвъртък, заместник-министърът на земеделието и храните ще вземе участие в заседание на Постоянната комисия на Националното сдружение на общините в България по земеделие, гори, селски и планински райони.

По време на срещата ще бъде обсъдена подготовката за приема на документи по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за общини от селски райони. На срещата са поканени да присъстват кметове и общински експерти, в това число и участващи в Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 и в работните групи по изготвяне на нормативната уредба по подмярката, както и по подхода „Водено от местните общности развитие”.

Събитието ще се проведе от 14:00 часа в Центъра за обучение на местните власти в село Гергини, община Габрово.

 

Сподели в: