Върни се горе

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков проведе среща със земеделски производители в Карнобат. Той обясни, че причините за изоставащото  развитие на зеленчукопроизводството у нас е  произвеждането на продукция с висока себестойност и по-ниското  ниво на субсидиране в сравнение с  останалите страни членки на ЕС.  „Отделният земеделски производител трудно може да бъде конкурентоспособен, необходимо е да се създават сдружения, които  да защитят  интересите на група производители на пазара”, посочи министър Греков. Той допълни, че  предлаганата от тях продукция в големите търговски вериги трябва да бъде с високо качество и в достатъчни количества, за да се задоволи  търсенето от потребителите.

 

„В максимална степен ще се възползваме от договореното увеличение на обвързаната подкрепа за 2014 г. от 3,5% на 6,5%, което да бъде насочено проиритетно към секторите овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство”, посочи министъртът. „Въвежда се и нова схема за специфично подпомагане за животновъдите, които отглеждат крави с бозаещи телета (месно направление), финансирана със средства от ЕС. Продължава прилагането на схемите за специфично подпомагане за млечни крави, овце-майки и кози-майки и за производителите на качествени плодове и зеленчуци”, обясни министър Греков.

 


Сподели в: