Върни се горе

Българското земеделие отбелязва възходящ тренд в производството на всички отрасли за 2015 година. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при официалното откриване на 25-тата Международна селскостопанска изложба „АГРА“ 2016. Тя уточни, че въпреки трудностите, които срещнаха земеделските стопани през изминалата година, се отчита ръст  на всички видове животни, с изключение на млечното говедовъдство. Министър Танева отбеляза, че благодарение на стартиралите през 2015 г. две нови схеми за обвързана подкрепа, се отбелязва ръст и в броя на животните под селекционен контрол.


„За изминалата година отчитаме също най-висок ръст в биологичното производство, както и увеличение с над 30 % на операторите в системата на контрол. При трайните насаждения и зеленчуците отбелязваме увеличение в производството“, каза още Десислава Танева. Тя изрази надежда, че благодарение на мерките за подкрепа в обхвата на директните плащания, страната ни ще продължи да развива балансирано земеделско  производство. „Нашата цел е този възходящ тренд да стане устойчив и да се увеличат доходите на земеделските производители“, допълни министърът на земеделието.

Министър Танева съобщи, че в края на тази седмица ще бъдат разплатени още 143 млн. лв. по няколко от мерките в обхвата на директните плащания за необлагодетелствани райони и Натура 2000.


„Радвам се, че в рамките на тазгодишната изложба, Селскостопанската академия може да предостави на българските земеделски производители нови сортове и нови технологии, с които да подобрим ефективността си“, подчерта още тя.


На организаторите, изложителите и земеделските производители, присъстващи на едно от най-мащабните изложения, министър Танева пожела възстановяване на стари и откриване на нови пазари.

Сподели в: