Върни се горе

 

От 27 април 2015 г. започва приемът на документи по новата схема de minimis за земеделски стопани, отглеждащи едри преживни животни. Това реши Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие” на последното си заседание. Той ще продължи до 15 май 2015 г., като документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и на едноличните търговци или по адрес на управление за юридическите лица. В следващо заседание на УС на ДФЗ ще бъде взето решение за общия бюджет по схемата и ще бъдат определени ставките на глава животно.

 

За подпомагане по схемата ще могат да кандидатстват фермерите, отглеждащи минимум 10 броя млечни крави или биволици, които са вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българска агенция по безопасност на храните с предназначение за производство на мляко. Максималният брой на подпомаганите животни и за млечни крави и за биволици е 200. Земеделските стопани трябва да запазят 75% от броя на животните, за които ще получат подпомагане, до 31 август 2015 г.

 

Договори с ДФЗ за предоставяне и изплащане на помощта могат да се сключат от 25 май до 15 юни 2015 г.

 

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015).

Сподели в: