Върни се горе

След  анализ на дейността на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, министърът на земеделието и храните Васил Грудев, съгласувано с министър-председателя на Република България, освободи от длъжност изпълнителния директор Майдън Сакаджиев. Причините са свързани със системно неизпълнение на задължения  от страна на Агенцията, в предвидените за това срокове, по  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството. Поради забавянето срещу Република България е стартирана наказателна процедура от страна на Европейската комисия, която към момента се намира в досъдебна фаза. Получени са били и редица писма от страна на Европейската комисия за недоброто функциониране на ИАРА, като одитът на дейността на Агенцията, извършен от страна на МЗХ, е потвърдил тези констатации.

 

Министърът на земеделието и храните Васил Грудев, съгласувано с министър-председателя на Република България,  назначи за изпълнителен директор на ИАРА Янчо Янев. Той е роден през 1969 г. в гр. Несебър. Янев е с магистърска степен по „Публична администрация“ от Университета за национално и световно стопанство - София. От 2009 г. работи в ИАРА, като последната заемана от него длъжност е началник – отдел „Регионален център за рибарство и контрол „Югоизточна България“, в които се включват центровете „Бургас“, „Стара Загора“, „Ямбол“ и „Сливен“. Владее немски и руски език.


Сподели в: