Върни се горе

За месец януари служителите на Регионална дирекция по горите - Благоевград са извършили над 2100 проверки. Проверени са: 760 превозни средства транспортиращи дървесина, в т.ч. 472 бр. на постоянните контролни горски пунктове; 21 обекта за добив на дървесина; 417 ловци и 282 риболовци.  

        

За периода от горските инспектори към РДГ – Благоевград, служителите на държавните горски и ловни стопанства на територията на Дирекцията са съставени общо 153 акта за установени административни нарушения по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите. 83 от тях  са изпратени в прокуратурата за произнасяне, като 54 бр. са върнати за административно производство, а по една преписка има образувано предварително производство.

       

Издадени са 90 наказателни постановления. Наложена е една принудителна административна мярка.

       

За месеца са задържани 6 куб. м строителна дървесина, 51 кубика дърва за огрев, 1 куб. м фасонирана дървесина, както и 2 бр. моторни превозни средства, 4 каруци, 1 бензинов моторен трион и други инструменти за дърводобив.

 

Проведена е процедура и е извършена продажба на конфискувана дървесина на стойност 12 244 лв.

       

През месеца са проведени съвместни проверки със служители на: Министерство на вътрешните работи по спазване на Закона за лова и опазване на дивеча; Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и отдели „Териториално и селищно устройство” при общините в обектите, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина.

Сподели в: