Върни се горе

Служители на „Напоителни системи”-ЕАД осъществяват постоянен контрол над язовирите в цялата страна, които се стопанисват от дружеството. От всички 155 язовира, които са собственост на „Напоителни системи“ в момента са пълни и преливат 13 язовира, които са под непрекъснато наблюдение. Това са: яз.Езерово, яз.Изворово, яз.Книжовник, яз.Мандра, яз.Звиница, яз.Даскалово 2, Даскалово 1, яз.Синята река (в Пловдив),  яз.Божурица и яз.Ошане във Видин, яз. Нови Пазар-1 и яз.Кълново, обл. Шумен, яз. „Пчелина” на р.Струма, „Виноградец” в обл.Пазарджик.  Те са предимно малки язовири, които се пълнят с вода няколко пъти през годината и  са разположени главно в областите Хасково, Кърджали и Шумен, в които паднаха интензивни валежи от дъжд и сняг през  предходната седмица.  

 

Други 15 язовира са пълни над 85 %,  те са с отворени основни изпускатели и контролирано се изпускат. Около нито един язовир не е създадена опасност от заливане на населени места и земеделски земи.

 

От язовирите, които се стопанисват от „Напоителни системи”-ЕАД с най -големи водосбори са язовир „Жребчево”, „Тополница”, „Пчелина”, „Огоста”, „Тича” и  „Георги Трайков”. Водосборите им са разположени в планинската и полупланинска част на страната, в която за момента има значителни запаси от сняг. От тези язовири в момента контролирано се изпускат води, за да се създаде свободен обем за поемане на пролетното пълноводие.

 

Извършва се оглед на съораженията, които се стопанисват от „Напоителни системи”-ЕАД на язовирите „Панчерево” и „Искър”. Изпратена е техника в бедстващото село Мало Конаре, област Пазарджик, която да помогне за изчистването на отводнителните канали, които са общинска собственост.


Сподели в: