Върни се горе

Над 1450 ловци и 150 ловно-рибарски сдружения са проверени от горските инспектори към Регионалните дирекции по горите. По указания на Изпълнителна агенция, за закриването на груповия лов на дива свиня, трябваше да се извършат контролни проверки в ловностопанските райони в цялата страна. За постигане на по-голяма обективност, те бяха извършвани между съседни регионални дирекции по горите.

 

Установени са нарушения за липса на подписи от извършен инструктаж в разрешително за лов, незаверени членски карти, незаверени ловни билети и вписване в разрешителното за лов на ловци без номера на ловни билети и членски карти. За констатираните административни  нарушения са съставени 8 акта.    
Сподели в: