Върни се горе

УВАЖАЕМИ ЛЕСОВЪДИ, ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА,

 

От утре започва Седмицата на гората – професионалният празник на всички лесовъди, горски служители и работници. Хора, които са й посветили живота си.

 

България е страна, щедро надарена с невероятна природа, част от която са българските гори.Този безценен ресурс е един от символите на националната ни идентичност. И всеки от нас с гордост го носи в сърцето си.

 

Днес целият цивилизован свят признава, че гората е основен природообразуващ фактор, който гарантира качеството на живот на хората.

 

За наша радост и гордост, България разполага с едни от най-добре съхранените и стопанисвани гори в Европа. И се нарежда на трето място сред страните на континента по биологично разнообразие. Горите ни заемат над 4 милиона хектара като през последните 15 години площта им е нараснала с близо половин милион хектара.

 

Това богатство, с което разполага страната ни не е даденост.

 

Преди 140 години България е една от най-обезлесените държави в Европа, с ерозирали планински склонове. Точно тогава, преди близо 140 години, възстановяването, стопанисването и опазването на горите е поверено на лесовъдите, горските служители и работници.


Скъпи колеги,

Отговорността, която имате за стопанисването на наследството от предците, е голяма. Динамиката на времето е променила до голяма степен задачите, които стоят пред лесовъдската колегия.

  

Днешните усилия са насочени към адаптивно управление и поддържане на жизнени продуктивни и многофункционални гори; опазване, възстановяване и поддържане на биологичното разнообразие; прилагане и утвърждаване лесовъдската практика на природосъобразно стопанисване на горските ресурси. А това поставя много по-високи изисквания към вас.

 

Убеден съм, че ще се справите с предизвикателствата на времето. Защото това, което времето няма да промени, е един общ морал и ценностна система – тази на лесовъда и горския служител.

 

Горската политика е мерило за културата на всеки народ и показател за манталитета на неговите политици и общественици. Тя е изпитание и оценка за всяко правителство,  дълг и отговорност.

 

Осъзнавайки това и в отговор на обществените очаквания, стопанисване на горите трябва да се извършва в обстановка на обществен и политически консенсус.

 

Сигурен съм, че ще бъдем единни в намирането на решения и справянето с проблемите.

 

Скъпи лесовъди,

Благодаря Ви за усилията, които полагате. Бъдете горди със своя труд, защото той е посветен на бъдещите поколения.

 

Честит празник!Сподели в: